Medicinstuderende

Praksis har medicinstuderende ansat til at tage telefon og hjælpe det faste personale:

Alle er oplært tiI telefonvisitation, blodprøvetagning, vaccinationer og andet lettere sygeplejearbejde.

De blive løbende superviseret af det faste personale I klinikken.