Medicin

“Medicin indeholder stoffer, som forebygger sygdom eller har en gavnlig virkning på sygdomme eller symptomer på sygdomme. Effekten opstår, fordi stofferne som regel indgår i en kemisk forbindelse med kroppen. Det vil sige, at al den medicin, du bruger, påvirker din krop på en eller anden måde. Formålet er selvfølgelig, at du får det bedre. Det kan dog også være, at du ingen virkning oplever. Måske får du oven i købet bivirkninger.”

Afhængighed af medicin kan opstå ved visse præparater. Det gælder især visse typer nervetabletter, sovetabletter og stærke smertestillende præparater.  Derfor er vi meget påpasselige med udskrivning af denne type medicin. Medicinen kan være nødvendig og hensigtsmæssig, men ofte kun for en kortere periode eller ved sjælden brug. Denne medicin udskrives kun ved personlig konsultation i klinikken.

VI UDSKRIVER IKKE CANNABIS

Vi følger anbefalingerne fra de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM),  mhp. ikke at udskrive cannabis som medicin af hensyn til patienternes sikkerhed.

Du kan læse begrundelsen herfor:

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin.

Man hører mest om de positive virkninger. Forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, f.eks. i forbindelse med behandling af kræftsygdom, sclerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin

Lægemiddelstyrelsen skriver: ”De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt”. De har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

Patientens sikkerhed vejer tungest – virkninger og bivirkninger dårligt belyst.

Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser.

De cannabisprodukter, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten.

Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet, og den mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over tre uger.

Bivirkninger: Vi ved at cannabis kan have mange bivirkninger, f.eks. forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

Brug evt følgende links til at finde oplysninger om medicin og dens dosering, virkninger og evt. bivirkninger:

min.medicin.dk

www.medicinmedfornuft.dk